לפרטים והזמנות
058-6553676         

סידור הסעות ולינות למסלול ציוני צדיקים בפולין מזרח אירופה
 
 
 
אומן - המהר"ל מפראג - הרמ"א -  ר' אלימלך מליזענסק -
 המהר"שא - המגיד ממעזריטש -
  רבי נחמן מברסלב
 


טיול מאורגן לליזענסק -  במחיר מבצע של 590 יורו לאדם בחדר זוגי  
 קבל הצעת מחיר לסיור קברי צדיקים בפולין
 


רשימת צדיקים לפי מדינות
 
בפולין 
 
 
רבי שלום שכנא
נפטר: א' כסלו
(פולין)
 
רבי ישראל בר שלום שכנא
נפטר: א' כסלו
(פולין)
 
 
רבי נפתלי הירש
נפטר: י''ד כסלו
(פולין)
 
 רבי שלמה לוריא - המהרש''ל
נפטר: י''ב כסלו
(פולין)
 
רבי אלימלך מליז'נסק
נפטר: כ''א אדר
(פולין)
 
רבי צבי אלימלך שפירא
נפטר: י''ח טבת
(פולין)
 
הרבנית חיה ראדא יהודית
נפטר: י''ג שבט
(פולין)
 
הרבנית פיגלא
נפטר: א' טבת
(פולין)
 
 
 
רבי יואל סירקיס - הב''ח
נפטר: כ' אדר ראשון
(פולין)
רבי שמעון סופר
נפטר: י''ז אדר
(פולין)
 
רבי אליעזר ליפא
נפטר: כ''ו אדר
(פולין)
 
יהודה לייב שרה'ס
נפטר: ד' אדר שני
(יאלטישקוב)
 
 
שלמה הכהן מראדומסק
נפטר: כ''ט אדר
(ראדומסק)
 
חיים (ליבוש) הלברשטאם מצאנז
נפטר: י' ניסן
(פולין)
 
 
 
רבי מנחם מענדיל מרימנוב
נפטר: י''ט אייר
(פולין)
 
יצחק אייזיק מזידיטשוב
נפטר: ט' סיון
(פולין)
 
ר' צבי הירש מזידיטשוב
נפטר: י''א תמוז
(פולין)
 
חיים הלוי סאלאווייצ'יק
נפטר: כ''א מנחם אב
(פולין)
 
 
נתן נטע שפירא
נפטר: י''ג מנחם אב
(פולין)
 
נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי''ב
נפטר: כ''ח מנחם אב
(פולין)
 
ר' יהושע חריף
נפטר: כ''ז מנחם אב
(פולין)
 
 
שלמה זלמן מלוצק
נפטר: י' שבט
(פולין)
 
אדמו''ר יוסף יצחק מאוורוטש
נפטר: י''ח כסלו
(אוורוטש)
 
אדמו''ר אליעזר מדז'יקוב
נפטר: ג' חשוון
(פולין)
 

באוקראינה
 
המגיד מזלוטשוב - ר' יחיאל מיכל
נפטר: כ''ה אלול
(זלוטשוב)
 
אדמו''ר המהר''ש - ר' שמואל מליובאוויטש
נפטר: י''ג תשרי
(רוסיה)
 
הרבנית דבורה לאה
נפטר: ג' תשרי
(ליאזני)
 
רבי נחמן מברסלב
נפטר: י''ח תשרי
(אוקראינה)
 
אדמו''ר ישראל פרידמן מרוז'ין
נפטר: ג' חשוון
(אוקראינה)
 
אדמו''ר יהודה לייב - המהרי''ל
נפטר: ג' חשוון
(קאפוסט)
 
רבי שניאור זלמן אהרן - הרז''א
נפטר: י''א חשוון
(בלארוס)
 
רבי חיים שניאור זלמן - הרחש''ז
נפטר: ד' טבת
(ליאדי)
 
רבי צבי
נפטר: ז' טבת
(בלארוס)
 
רבי יהודה החסיד
נפטר: אדר
(רגנשבורג)
 
רבי יעקב - בעל הטורים
נפטר: י''ב תמוז
(סיאוס)
 
אדמו''ר האמצעי לחב''ד - רבי דובער
נפטר: ט' כסלו
(נעז'ין)
 
 המגיד ממעזריטש - רבי דובער
נפטר: י''ט כסלו
(אוקראינה)
 
רבי יעקב קופל חסיד
נפטר: ט''ו אלול
(אוקראינה)
 
רבי ברוך ממז'יבוז
נפטר: י''ח כסלו
(אוקראינה)
 
אדמו''ר הזקן - ר' שניאור זלמן
נפטר: כ''ד טבת
(אוקראינה)
 
רבי ישראל - הבעל שם טוב הקדוש
נפטר: ו' סיון
(אוקראינה)
 
הרבנית חיה מושקא אשת הצ''צ
נפטר: ח' טבת
(רוסיה)
 
רבי משה שיק - מהר''ם שיק
נפטר: א' שבט
(אוקראינה)
 
משולם זוסיל מאניפאלי
נפטר: ב' שבט
(אוקראינה)
הרבנית רבקה אשת המהר''ש
נפטר: י' שבט
(רוסיה)
רבי דוד הלוי - הט''ז
נפטר: כ''ו שבט
(אוקראינה)
 
אדמו''ר הרש''ב - ר' שלום דובער
נפטר: ב' ניסן
(רוסיה)
 
אדמו''ר ישראל נח - המהרי''ן
נפטר: י''ז ניסן
(נעז'ין)

 משה חיים אפרים מסדילקוב
נפטר: י''ז אייר
(אוקראינה)
 
זאב וואלף קיצעס
נפטר: י''ב חשוון
(אוקראינה)
 
רבי שלמה מקארלין
נפטר: כ''ב תמוז
(אוקראינה)
 
רבי חיים רייצס מלבוב
נפטר: ד' סיון
(אוקראינה)
 
רבי יהושע רייצס מלבוב
נפטר: ד' סיון
(אוקראינה)
 
אדמו''ר אהרון מקרלין בעל בית אהרן
נפטר: י''ז סיון
(אוקראינה)
 
הלל הלוי מפאריטש
נפטר: י''א מנחם אב
(אוקראינה)
 
אדמו''ר אשר מסטולין-קרלין
נפטר: ט''ו מנחם אב
(דרוהוביטש)
 
ר' לוי יצחק מברדיטשוב
נפטר: כ''ה תשרי
(אוקראינה)
 
ר' יהודה
נפטר: י''ד ניסן
(אוקראינה)
 
יעקב יהודא ליב זאב
נפטר: א' אדר א
(אוקראינה)
 
רבי פינחס שפירא מקוריץ
נפטר: י' אלול
(אוקראינה)
 
ר' נתן שטרנהץ - מוהרנ''ת
נפטר: י' טבת
(אוקראינה)
 
יהודה לייב הכהן מאניפולי
נפטר: י''ד תשרי
(אוקראינה)
 
אדמו''ר יששכר דוב רוקח מבעלזא - מהרי''ד
נפטר: כ''ב חשוון
(אוקראינה)

בצ'כיה
 
שבתאי הכהן - הש''ך
נפטר: א' אדר ראשון
(צ'כיה)
 
ר' יצחק הכהן כ''ץ
נפטר: י''ב סיון
(צ'כיה)
 
 יחזקאל הלוי לנדא בעל הנודע ביהודה
נפטר: י''ז אייר
(צ'כיה)
 
ר' אליעזר פאפו
נפטר: כ' תשרי
(צ'כיה)
 
יהודה ליווא - המהר''ל מפראג
נפטר: י''ח אלול
(צ'כיה)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

טואול - אתרים באינטרנט