הערות ותנאים של הזמנת העברות וסיורים          

1. כל הפעילויות שמוצעות בחבילות הן פעילות בקבוצה אלא אם צויין אחרת.

2. המחירים אינם כוללים כניסות לאתרים.

3. המחיר המצויין בזלוטי הוא הקובע, כיוון שלפעמים יש שינויי שערים לא תמיד המחיר בשקלים מעודכן.

4. שימו לב, מחיר חבילה זול יותר מאשר הזמנת סיורים/נסיעות בהזמנה בודדת ולא במסגרת חבילה. 
במידה ומזמינים חבילה מסויימת ובשלב מאוחר יותר (או במהלך השהייה בורשה) מעוניינים להוסיף סיור/טיול/נסיעה, התוספת במחיר תהיה לפי המחיר הרגיל ולא לפי התמחור בחבילה.  
לכן מומלץ להזמין מראש חבילה שתכלול את כל הסיורים שאתם מעוניינים בהם ולהנות ממחירים מוזלים.  

5. הטיולים מחוץ לעיר מותנים בהרשמה של מינימום 4 איש .

5. החברה זכאית לסיים את המבצע בכל עת. אין כפל מבצעים ו/או הנחות. 


 תנאי ביטול ו/או שינוי של הזמנת טיסות ובתי מלון

על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, שלא ניתן להתנות עליהן. כל ביטול יעשה בהתאם להוראת כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות (התקופה הנ"ל תיקרא:"תקופת הביטול בחוק"). ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות ( שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס הביטול במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. אי התייצבות לטיסה תיחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל. 

שינויים/ביטולים שאינם בתקופת הביטול בחוק
מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי, לא תקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים. במקרה של שינוי/ביטול כלשהו שלא בתקופת הביטול בחוק, יחויב הלקוח בדמי השינוי/ביטול אשר ייקבעו על ידי הספק/חברת התעופה בתוספת דמי טיפול בסכום של 50$ לכרטיס לאדם. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1auK0MJrI_Rjrirmf3Hyr8S9ZTVgTxDg&usp=sharing
 


logo בניית אתרים